Jumat, 12 Maret 2010

NGEUNAAN HIPNOTIS


Nepi ka kiwari kecap hipnotis di nagara urang sacara umum masih  dianggap boga ajen geuneuk meuleukmeuk malah  loba oge nu mere ajen hideung, eta hal eta kusabab  urang sarerea geus nyakompet daunkeun nganggap goreng kana eta hal. Balukarna kecap hipnotis teh teu kabagean ajen bener.
Padahal upama kuurang diteuleuman; eta hipnotis teh loba pisan mangpaatna diantarana:
  1. Hypnoteraphy; mangpaat hipnotis keur ngungkulan sawatara kasakit nu patali jeung  “kejiwaan/psikosomatik” saperti darah tinggi, maag, alergi, stress, depresi, trauma, fobia, insomnia. Jste.
  2. Hypnoanastesi, mangfaat hipnotis keur ngungkulan  rasa nyeri nu tumiba kana badan, di luar negeri loba digunakeun ku doktor gigi, doktor bedah, doktor kandungan jeung doktor ortopedi. Ku tukang pijit bisa digunakeun keur ngaleungitkeun kanyeri ka nu misalah atawa potong tulang.
  3. Hypnosis for dummies, mangfaat hipnotis keur hiburan contona wae  geus jadi pagawean sapopoe keur Si Romi Rafael, Dedi Coorbuzear, Uya kuya.
  4. Forensic hypnosis,  mangfaat hipnotis  keur aparat penegak hukum (pulisi) keur ngaintrograsi sakitan.
  5. Metafisical hypnosis, mangfaat hipnotis keur nyampurnakeun jalma jalma anu mahiwal (indigo) oge nu patali jeung alam supranatural (mistic,magic).
  6. educational hypnosis, mangfaat hipnotis keur dunia kependidikan biasa digunakeun ku guru BP/BK keur narekahan budak bangor, budak badung, budak panjang leungeun, budak ngedul sakola, jeung sajabana
  7. Self Hypnosis, mangfaat hipnotis keur “ngendalikeun” emosi/jiwa, alam bawah sadar secara pribadi, sok biasa dipake  mamatahan ngayakinkeun kana kamampuhan sorangan.(meditasi, yoga)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar